Gitarrzombien Podcast

En podcast om allt som rör gitarrer

Sponsorer

Sponsra Podcast och Blogg
Om du vill synas och sponsra Gitarrzombien finns tre "sponsorpaket". Sponsringen handlar om att finansiera de faktiska kostnaderna som resor, produktionstid, inspelningsteknik, webb och marknadsföring. Gitarrzombiens år delas i två säsonger, vår och höst. 

Podcasten har mellan 2500-3500 lyssnare per program, eller drygt 12000 per månad, och bloggen har en räckvidd på mellan 15000-20 000 lästa artiklar per månad. Det ger att Podcasten når minst 50 000 lyssnade program per säsong och bloggen 90 000 läsningar per säsong. Priserna för sponsring skall alltså läsas i sammanhanget "kontaktkostnad", dvs vad det kostar att genom sponsring nå x antal i målgruppen. 

Varför bli sponsor?
Helt enkelt för att det gynnar alla om det finns en  trovärdig "independent" innehållsleverantör på gitarrmarknaden, men självklart också för att stärka ditt varumärke genom att stötta en fri dialog och kunskapsspridning inom området gitarrer, förstärkare, effekter, ton, att spela i band m.m. Genom att ta aktivt sponsansvar blir man på ett sätt avsändare för Gitarrzombien. Man kan inte styra innehållet, Gitarrzombien tar kvalitetsansvar och har till uppgigt att vårda och ta hand om sina lyssnare läsare. Därför är alla eventuella produkttester eller recensioner fria från sponorers påverkan. Det är en fråga om att inte hamna i fällan som många gitarrtidningar gjort, dvs att det lyser igenom att annonser var köpta osv. Det vinner inte läsare/lyssnare på och inte heller annonsörer/sponsorer. Däremot kan man ha en dialog om innehållsliga delar. Som sponsor kan man också bidra med kunskap och kontakter för att effektivisera produktionsplanering av podcast/blogginlägg. Om man summerar skälen blir det:

- Bidra till kunskapsspridning
- Exponera sin verksamhet för målgruppen
- Stärka sitt varumärke
- Öka antalet potentiella kunder

Huvudsponsor
Som huvudsponor kan man sponsra en säsong. En säsong är januari-juni alternativt juli-december. Som huvudsponsor exponeras man i varja podcastavsnitt och exponering i bloggen sker i avdelningen "huvudsponsor" på bloggens förstasida. Som huvudsponsor kan man även erbjuda målgruppen förmåner, bjuda in till evenemang etc. Detta sker då genom Gitarrzombiens försorg.
Max antal huvudsponsorer är tre under samma period. Antal podcastavsnitt är minst 18 avsnitt per säsong. 


Avsnittssponsor
Genom att sponsra enskilda avsnitt får man exponering som avsnittssponsor i podcasten och i blogginlägget ifråga.


Svitsponsor
Samma som avsnittsponsor men man sponsrar en svit om 3 program/blogginlägg.